• BIST 1.441
 • Altın 501,444
 • Dolar 8,3566
 • Euro 10,1202
 • Erzurum 24 °C
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 24 °C

İbrahim Hakkı Fen Lisesi ve başarı...

Fevzi Budak
Müdürlüğüm dönemimde Erzurum ilinde eğitim gören öğrencilerimize daha fazla imkân ve fırsat eşitliği sağlamak bakımından sınavla öğrenci alan okul türlerinde sayı ve çeşitliliğini artırmada okul sayı ve türlerinde önemli artışlar sağlanmaya çalışılmıştır. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve sadece ilde tek olan ve tüm il genelinde sâdece 120 öğrenci alabilen Anadolu Liselerinin sayılarını arttırmak ve tüm ilçelere yaygınlaştırılması ve benzerleri gibi...
 
Maksat yapılanları ve kendimi anlatmak değil; sözü Fen Lisesine getirmek.. İşte bu okullarımızdan birisi de İbrahim Hakkı Fen Lisesi gibi nitelikli bir okulun ilimize açılmış olmasıdır. Erzurum'un yetişdirdiği çok önemli edebì şahsiyetlerden biri olan ve döneminde müsbet bilimle iştigâl eden İbrahim Hakkı ismi ile de müsemma bu okulumuz açıldığı günden itibaren Erzurum ve bölge illeri eğitimine önemli bir çıkış ve ivme kazandırmış bir okul...Muhteşem kampüsü ile İbrahim Hakkı Fen Lisesi başarılarından ve Erzurum eğitimine katkılarından özetle söz etmek istiyorum.
 
Tarihì Erzurum Kongresi Binası'nda eğitime başladığı tarihten itibaren Köksal Selçuk, Buirol Turgut ve Semih Kır gibi değerli öğretmen ve eğitim yöneticileri bu güzide okulumuzda yöneticilik- müdürlük görevinde bulunmuş, okulun amaçlarına ulaşmasında ve bugünlere gelinmesinde önemli emek ve katkıları olmuş değerli meslektaşlarımdır. Şu an itibariyle önceki yıllarda değişik okullarda yöneticilik yapan ve kendileriyle birlikte çalıştığım ve bir değerli yönetici olarak gördüğüm ve tanıdığım Yücel Gökçe hâlen bu okulumuzun müdürlüğünü sürdürmektedir. Birikimli, deneyimli ve başarılı bir yönetici olma vasıflarını taşıyan Yücel Gökçe'nin de mevcut öğretmen kadrosu ile birlikte bu okulun başarılarına yeni başarılar eklediğini ve ekleyemeye devam edeceginı inanarak söyleyebilirim. İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nin Erzurum ve bölge illerine katkısına geçmeden önce özet olarak üniversitelere öğrenci yerleştirme konusuna ve eğitim anlayışımıza bir nebze de olsa değinmek istiyorum.
 
Ülkemizde maalesef eğitim ve öğretim kavramları birbirini tamamlayan unsurlar olmanın ötesinde bu kavramlar yer değiştirmiş gibidir. Amaçlanan eğitim olmasına rağmen, öğretimin öncelik aldığı ve adetâ eğitimin değil de, bilgiler yığını olan öğretimin amaç haline gelmiş olduğu görülmekte... Gerek ortaokuldan sonra sınavla öğrenci alan liselere girişte ve gerekse liseden sonra üniversitelere yerleştirmede öğrencilerin aldıkları puanlar esas alınmakta ve başarı bu puanlara oturtulmakta.. Haliyle illerin ve okulların başarı sıralaması sınavlara giren öğrencilerin almış oldukları ortalama puanlar esas alınarak belirlenmekte...İllerin ve okulların skalası alınan ortak puanlar üzerine bina edilerek illerin başarısı sıralanmakta...Aslına bakarsanız eşit imkan ve şartlarda eğitim ve öğretim alamayan ve eğitimin temel ilkesi denilen eğitimde fırsat eşitliği sağlanamayan illerin ve okulların başarısının bu esaslar üzerinden belirlenmesi objektif olmadığı gibi, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmamaktadır.
 
2019 yılı üniversite giriş sınavlarına bakıldığında sonuçların Türkiye için bir felaket olduğu ve eğitimimizin giderek bir dökülme ve dağılma yaşadığı görülmekte... Türkiye ortalamasına şöylece bakıldığında, bu bir sıralama sınavı değil de, şayet başarı sınavı olmuş olsaydı, adayların yüzde doksanından fazlası sınavlarda elenmiş olacaktı. Şöyleki TYT sınavında, Temel Matematikten 40 soruda verilen doğru cevap 5.6, Türkçe de 40 soruda 14.6, Fen Bilimlerinde 20 soruda 2.2, Sosyal Bilimler'de 20 soruda 4.6: Diğer bir sınav türü AYT sınavında ise; Matematikte 40 soruda 4.7, Fen bilimlerinde 40 soruda 2.2, Edebiyatta 24 soruda 4.9 ve Felsefe de 12 soruda 2.4 ortalama doğru cevap verildiği görülmekte... 400 üzeri puan alanlar ise; TYT 'de: 29.332, Sayısal: 27.768, Sòzel: 1.699, Y. Dil: 5.025, E.A: 3.086... İşte başarı denilerek sevinilen hâzin tablo....Her il kendi payını alabilir.
 
Tüm illerin ortalama seviyesi hemen hemen birbirine yakın olup, sonuclar hiçbir il için iç açıcı değildir diyebiliriz. Erzurum ilinin de bu seviyelerde bir ortalama yakaladığını söylemek mümkündür. Aslında Erzurum ilinde sıkıntı il merkezinden ziyâde ilçelerde... Ama yine de çok küçük farklarla da olsa 1 ile 81 il arasında bir başarı sıralaması yapılmakta, bu hususta başta yönetici ve öğretmenler olmak üzere veli ve öğrencilerimizde bir üzüntü oluşturulmakta ve bir karamsarlığa yol açılmakta.. Sınavların detaylarına inildiğinde çok da üzülmeye veya sevinmeye gerek olmadığını görürüz. Illerin birbirlerinden çok da farkı yok. Derler ya: "Tencere dibin kara, seninki benden kara" Zâten stabilize olmuş kalıcı bir başarı sıralaması da yok. Her yıl sıralamalarda iller arasında değişiklikler görülmekte...Ama nedense sondan üç il hep aynı kalmakta!
 
Mevcut çarpık eğitim sisteminde üniversitelere giriş sınavında devlet okulları arasında en başarılı okul türlerinde fen liselerinin ilklerde ve başarılı oldukları görülmektedir. Öğrenci niteliğine ve profiline bakıldığında bu sonuçlar gayet doğal...İşte bu başarılı okullardan birisi de Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nin olduğunu görüyorüz. Bu okulun almış olduğu ortalama puanlar üzerinde bir değerlendirme yapıldığında başarı grafiğinin iyi bir seviyede olduğunu ve Erzurum puan ortalamasına küçümsenemeyecek ciddi katkılar sağladığını görüyoruz.
 
Türkiye genelinde ki 1000 başarılı devlet okulu arasında İbrahim Hakkı Fen Lisesi 2016 yılında 36.sırada yer almış... 2016 yılından sonra herhangi bir sıralama yapılmadığından yine de bu seviyelerde yerini koruduğu kuşkusuzdur. 2019 yılı TYT ve AYT sınavlarında yapılan testlerin Türkiye standart sapmalarına bakıldığında,Türkçe ortalamaları 5 iken bu okulda ortalama 31, Matematik ortalaması 6.7 iken bu okulda ortalama 26.47, Fen bilimleri ortalamalarında 2.7 iken bu okulda 13.14 dür. AYT test standart sapmalarında ise, Türkiye Matematik ortalamaları 5.2 iken Fen Lisesinde 26.41, Fen Bilimleri ortalamalarında 5 iken bu okulumuzda 24.56 seviyesindedir. Fen Lisesi için küçümsenecek bir başarı olmadığı gayet açık...
 
İbrahim Hakkı Fen Lisesi Doğu Anadolu Bölgesine açılan ilk Fen Lisesi olma özelliği gibi bir ilki taşımakta... Dolayısıyla açıldığı tarihlerden itibaren sadece Erzurum iline değil çoğunluğunu bölge illerinin başarılı öğrencileri olmak üzere, ülke genelindeki çocuklarımıza kucağını açmış ve ciddi başarılar elde etmiş ve yetenekleri ile mütesânip bir eğitimi kendilerine sağlamış bir okuldur. YGS de Türkiye ikincisi çıkarmış, Dünya Bilim Olimpiyatları yarışmasında Biyoloji dalında dünya birincisi olmuş bir okuldur. TUBİTAK yarışmalarında çeşitli alanlarda bölge ve il derecelikleri almış, Sosyal, sportif ve kültürel etkinlik ve yarışmalarda önemli derecelerde başarılar sağlamış bir okuldur. Üniversitelere yerleştirmede en yüksek puanla öğrenci alan üniversitelere en çok sayıda öğrenci yerleştirmiş bir okuldur. Gerek Akademik gerek bürokratik ve gerekse iş alanlarında uzmanlaşmış başarılı insanların feyz aldığı bir okul olduğunu ve ülkemiz geneline yayılan mezunlarının başarılarına da zaman zaman tanık olmuş birisiyim.
 
Devlet okulu olma özelliğinden kaynaklı fazlaca reklamı yapılmadığından her türlü başarısını içinde gizlemiş ve kendi içinde paylaşmış ve ne yazık ki tanıtımı fazla yapılmamış bir okul olduğunu düşünerek ve dönemimde açılmış bir okul olmasını da dikkate alarak ve hakkının gözardı edilmemesi için birkaç şey söyleme gereği hissettim ve böyle bir yazı yazma gereği duydum. İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum ilindeki okullarımızın adeta lokomotifi gibidir. Sanırım Pasinler ve Oltu ilçelerinde mevcut olan ve İl merkezinde yeni açılan Necmettin Erbakan Fen Liseleri ile birlikte Erzurum eğitimine ve öğretimine daha ciddi ve daha çok katkılar sunmaya devam edecektir.
 
Bu okulun ve Erzurum'un diğer eğitim kurumlarındaki kitlesel başarıyı daha ileri seviyelere taşımak başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere; okullarımızın yönetici ve öğretmenleri ile velilerimize çok önemli görev ve sorumluluklar düştüğü muhakkaktır. Velilerimizin devlet imkânlarının yanında, özelde çocuklarına çok daha fazla yatırım yapmaları kaçınılmazdır. Sürekli bir biçimde okul- öğretmen ve yöneticiler ile birlikte olma ve öğrencilerini izlemeleri, sonuçta daha başarılı ve verimli sonuçlar doğurur.
 
Netice olarak; İbrahim Hakkı Fen Lisesi eğitim ve öğretim alanında rüştünü ispatlamış bir okul olduğu kuşkusuzdur. Zamanla ve giderek yöneticilerin öğretmenlerin ve velilerin iş birliği ve okulu sahiplenmesi ile daha ilerilerde bir seviyeye taşınacağı şüphesizdir. Okulun daha önceki yöneticilerinin özverili çalışmalarında olduğu gibi, halihazırdaki mevcut yöneticilerinin de büyük gayretler içinde olduklarına inanıyorum.
 
İlimizin en başarılı öğrencilerinin eğitim ve öğretim sürdürdüğü İbrahim Hakkı Fen Lisesi"nin ve puanla öğrenci alan diğer okulların tanıtımında ve eksiklerinin giderilmesinde İl milli Eğitim görevlilerine de önemli gorev ve sorumluluklar düşmektedir. Tüm okullarımızın başarısını Fen Lisesi seviyesine getiremesek de eğitimin skalasını yükseltmek için öğretmen, yönetici ve İl Milli Eğitim yöneticilerinin samimi bir gayret içinde olduklarını biliyor ve izliyorum.
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25