• BIST 1.332
 • Altın 461,404
 • Dolar 7,7789
 • Euro 9,4614
 • Erzurum 0 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 14 °C

MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Ertelendi...

MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Ertelendi...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve değişti.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için artık Tarım ve Orman Bakanlığından okul gıdası onayı alınması zorunlu olacak. Kararın uygulanmasında 3 bakanlık iş birliği yapacak. Okul gıdası onayı alma zorunluluğu ise 6 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı öte yandan 81 ile yazı gönderdi. Yazıda okul öncesinde her saatte bir çocukların 10 dakika açık havaya çıkarılması, ikili eğitim halinde sabahçı ve öğlenci öğrenciler arasında en az 1,5 saat boşluk olacak şekilde planlama yapılması istendi.Velileri maske konusunda uyaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde eğitimde yaşanan süreçle ilgili milyonlarca öğrencinin ve velinin merak ettiği soruları da yanıtladı. Okullar tam olarak ne zaman açılıyor? Tam tarih var mı? Yüz yüze geçişin 3'üncü aşamasında planlar ne? Evinde interneti olmayan ne yapacak? İşte tüm detaylar...

Okullarla ilgili çok önemli adımlar atıldı ve karar resmen duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde zorunlu olacak onay işlemi ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında  Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların  bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi  gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa ve tüketime sunulacak hazır  ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak  "Okul Gıdası" logosuna ilişkin hususları düzenliyor.

Zorunlu olacak

Buna göre, tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli  Eğitim bakanlıkları iş birliği yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların  bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi  gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı  gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından okul gıdası onayı alınması zorunlu  olacak.

Tarih ertelendi

Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda bu logo  kullanılamayacak.

Söz konusu onay zorunluluğu, logo kullanımı ve okul gıdası onayı alım  süreciyle ilgili hükümlerin uygulanması 6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek, diğer  hükümler bugünden itibaren uygulamaya konulacak. Uygulamaya uyum sağlamak için  işletmelere daha önce 7 Eylül 2020'ye kadar süre verilmişti.

Uygulamanın esasları

Tebliğ kapsamındaki işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime  sunulacak hazır ambalajlı gıdaların ambalajında "Okul Gıdası" logosu bulunacak.

İşletmelerde Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği  hükümlerine uyulacak.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak  olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak  kullanılamayacak.

Okul gıdası kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık  Bakanlığı belirlemiş olduğu kriterleri Tarım ve Orman ile Millî Eğitim  bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Okul gıdası kriterleri iki bakanlığın  internet sayfasında yayımlanacak.

"Okul Gıdası" logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri  perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek.

Okul Gıdası Komisyonu

Okul gıdasına ilişkin yeni başvuruları ve okul gıdası kriterlerine  ilişkin değişiklik taleplerini değerlendirmek üzere Okul Gıdası Komisyonu  kurulacak. Komisyon; Tarım ve Orman Bakanlığından 3, Sağlık Bakanlığından 2,  Milli Eğitim Bakanlığından 2 temsilci olmak üzere konusunda uzman toplam 7 üyeden  oluşacak. Gerekli hallerde komisyon toplantılarına ilgili diğer bakanlıklar ve  sivil toplum kuruluşları da davet edilebilecek.

Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve kararlar  oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar  alınmış sayılacak. Komisyon yılda en az 6 kez toplanacak.

Okul gıdası kriterleri belirlenecek gıdalar için başvurular Komisyonda  değerlendirilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak. Komisyon, okul  gıdası kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlığa yapılan başvuruları  değerlendirecek. Bakanlık, Komisyon görüşünü Sağlık Bakanlığına bildirecek.

Onay süreci

Gıda işletmecisi, okul gıdası onay işlemleri için il tarım ve orman  müdürlüğüne müracaat edecek.

Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü  tarafından yerinde denetim yapılacak. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik  şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınacak.

İl müdürlüğü, bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası  kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosyaya ilişkin gerekli  incelemeleri yapacak.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması  durumunda il müdürlüğü bunları gıda işletmecisine 15 gün içinde resmi yazıyla  iletecek. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içinde  gerekli düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirecek. 20 gün içinde gerekli  düzenlemeleri yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilecek.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda il  müdürlüğü onaylamış olduğu Okul Gıdası logosu kullanılacak ürünleri gıda  işletmecisine, Onay Takip Formu'nu ise resmi yazıyla Bakanlığa gönderecek.Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler bakanlık internet  sayfasında yayımlanacak.

 
Logonun özellikleri
 
 Ambalaj üzerinde yer alacak Okul Gıdası logosunun çapı en geniş yüzeyi  80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, en  geniş yüzeyi 25 ile 80 santimetrekare arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2  santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetrekareden küçük ambalajlarda veya kaplarda  1,5 santimetre olarak uygulanacak.
 
Okul Gıdası logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette  kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak.
 
Okul gıdası denetimleri
 
Okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak.  Gerekli görülmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il  müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi katılım sağlayacak.
 
Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, Okul  Gıdası logosu bulunmayan gıdaların satışını/sunumu yapan gıda işletmelerinin  tespiti halinde işletmeler ile bulundukları okulları, gerekli tedbirlerin  alınması amacıyla aylık olarak Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine  bildirilecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri,  Okul Gıdası logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Milli Eğitim  Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacak,  Tarım ve Orman Bakanlığını bilgilendirecek.
 
Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında bakanlıklar ilgili  mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayacak.
 
Düzenlemeyle 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Gıdası  Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
 

81 İLE YENİ TARİHLİ YAZI GÖNDERİLDİ: EN AZ 1.5 SAAT...
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına ilişkin olarak yeni yazıyı 81 ile gönderdi.
 
Yazıda; okul öncesinde her saatte bir çocukların en az 10 dakika olmak üzere açık havaya çıkarılması, Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulması, ikili eğitim halinde sabahçı ve öğlenci öğrenciler arasında en az 1.5 saat boşluk olacak şekilde planlama yapılması istendi. İşte yazının ilgili bölümleri...
 
"İlgili yazı ile okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve her etkinlik saati 30 dakikadan günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilmiş olup uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
-Bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okulun kayıt alanındaki çocukların eğitime erişiminin sağlanması,
 
-Her saatte en az 10 dakika olmak üzere çocukların açık havaya çıkarılıp açık hava etkinliklerinin yapılması ve dersliklerin havalandırılması,
 
-İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci grupların giriş çıkış aralarının en az 1.5 saat boşluk olacak şekilde planlanması,
 
-Çocukların beslenmelerini evden getirmelerinin öncelikli olarak tercih edilmesi,
 
-Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulması ve oluşturulan şubelere öncelikle aynı ilçedeki norm fazlası öğrenci azlığı nedeniyle şube verilemeyen öğretmenlerin görevlendirilmesi, gerekmesi durumunda aynı derslikte sabahçı ve öğlenci olacak şekilde ikili eğitim yapılması
 
hususunda bilgi ve gereği talep edildi."
 
 
OKULLAR TAMAMEN NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a pandemi döneminde eğitimde yaşanan süreçle ilgili milyonlarca öğrencinin ve velinin akıllarında olan sorularının cevaplarını verdi.  
 
Batuhan Yaşar'ın Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptığı söyleşi ise şöyle:
 
  Sayın Bakan, yüz yüze eğitim nasıl gidiyor, sıralar doluyor mu?
 
  İlk günlerde velilerimizin bir kısmı tereddütlüydü; ancak okullarımızdaki güvenli ortamı gördüklerinde kararları çok çabuk netleşti. Buna göre 12-16 Ekim haftası için Türkiye genelinden elde edilen verilere göre okul öncesi, ilkokul ve 8’inci sınıf öğrencilerimizin yüz yüze devam oranı yüzde 80’lere yaklaştı.
 
  Tam tarih nedir?
 
  Cumhurbaşkanı’mız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3’üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım. Meslek liselerinde de atölye dersleri yüz yüze yapılmaya başlandı. Sürecin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek diğer sınıf seviyelerinde nasıl bir yol izleyeceğimizi görmüş olacağız.
 
  Okullarda korona tedbirleri nasıl uygulanıyor?
 
  Okullarımızı tüm detayları en ince ayrıntısına kadar planlayarak okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte uygulamaya başladık. Okula Uyum Programı kapsamında salgına yönelik tedbirler konusunda bir dizi kılavuz ve rehber eşliğinde yüz yüze eğitime başladık. Okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe standartlarımızı oluşturarak uygulamaya başladık. Denetmenlerimiz okullarımızı denetliyor ve düzenli olarak devam edecekler. Öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlayarak okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini tespit ettiklerinde daha da rahatladıklarını görüyoruz. Öğrencilerin okula gelişlerinde kurallara uyduğu, sanki uzun zamandır bu sürecin içinde okula geliyor gibi hareket ettiklerini gözlemledik. Önceki yılların aksine okula gelişlerde daha heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi.
 
  Okullar açıldığından bu yana ürkütücü bir tablo yaşandı mı?
 
  Şükürler olsun, yüz yüze eğitime devam edilen okullarımızda eğitimi sekteye uğratacak bir sorunla karşılaşmadık. Tedbirlerle yüz yüze eğitimlerimiz devam ediyor.  Herbir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin tüm okul çalışanlarımızın ve servis şoförlerimizin HES kodu alındı ve muhtemel bir risk durumu sürekli kontrol ediliyor.
 
  Salgın bitince EBA da bitecek mi?
 
  Salgın döneminde daha da güçlü hâle getirilen EBA, bir öğrenme ortamı olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.  EBA çok kapsamlı bir kaynak çeşitliliği sunuyor. Salgın sonrasında da geliştirilmesi sürecek. Oluşturulacak ekosistem, interaktif içeriklerle daha fazla duyu organına hitap ederek öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı rol oynayacak. Ayrıca TRT EBA kanalları da salgın sona erse de yayın hayatına devam edecek.
 
  Evinde interneti olmayanlar...
 
  Aslında tam da bu nedenle köy okullarımızda bütün sınıflarda yüz yüze eğitimi başlattık. Ayrıca ulaşım sorunu olan öğrencilerimiz için de EBA Destek Araçları oluşturarak öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları ayaklarına kadar gitti. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 13 bin 200 EBA Destek Noktası oluşturduk. Ayrıca köydeki velilerin istemesi hâlinde köy okulunda öğrenci mevcudu kaç olursa olsun açık kalacak. Köy okullarında iyileştirilme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim.
 
  Daha kontrollü geçişten yanayız
 
  Biz hem yurt dışında yaşayan akademisyenlerle hem de büyükelçiliklerimizdeki eğitim müşavirlerimiz aracılığıyla uygulamalar hakkında düzenli bilgi alıyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı ve eğitim devam ediyor. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yana olduğumuzu beyan ettik. Bu doğrultuda hedefimiz aşamalı olarak tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla buluşturmak. Dünyada yüz yüze eğitimde okullarda uygulanan tedbirler alt detaylardaki bazı uygulama farklılıkları dışında büyük ölçüde aynı çerçevede ilerliyor.
 
  Tabletler hak edene gidiyor mu?
 
  Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayarı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaştırmak üzere tedarik süreçlerimizi başlattık. Takdir edersiniz ki teknoloji piyasasında bir anda 500 bin tableti bulmak dünyanın hiçbir yerinde anlık gerçekleşebilecek bir durum değil. Cihazların dağıtım ve planlama süreçleri il millî eğitim müdürlüklerince koordine edilerek okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Destek kampanyalarıyla ayni olarak ulaşan yaklaşık 60 bin tablet öğrencilerimize dağıtıldı. Sayısal verileri, belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşacağız.
 
  Pandemideki eğitim açığı nasıl kapatılacak?
 
  Öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit ederek buna uygun telafilerden oluşan program hazırladık ve uygulamaya başladık. Burada, sadece çocuğun akademik durumunu da değil aynı zamanda sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için de bir planlama yapıyoruz. Kısa süre içerisinde planlamamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki öğrencilerimiz için ders kitaplarının yanı sıra çalışma kitapları hazırlayarak set hâlinde dağıtıyoruz. Telafi dinamik bir süreç ve yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızla eş zamanlı olarak bütün bir yıla yayılacak." 
 
BAKAN SELÇUK'TAN MASKE AÇIKLAMASI
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin okullarda maske takılmamasına yönelik taleplerine de isyan etti.
 
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." ifadelerini kullandı.
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25