• BIST 10771.36
 • Altın 2449.214
 • Dolar 32.8194
 • Euro 35.0403
 • Erzurum 17 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 18 °C

Erzurum Bölge ekonomisinde cazibe merkezi

Erzurum Bölge ekonomisinde cazibe merkezi
Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Ağustos ayı Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi ekonomisine ilişkin aylık veri ve değerlendirme raporu yayımlandı.

 Resmi veriler ve DOSİAD analizleriyle kaydedilen tespitlerde, il ve bölge ekonomisindeki gelişmeler, ekonomide kaydedilen süreç ele alındı.
Veriler
DOSİAD Ağustos ayı Bülteninde, Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu, Sermaye Durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Faydalı Model, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç Sayısı, Devir Sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri değerlendirildi.
Teşvik
DOSİAD Raporunda, teşvikli yatırım sayısındaki artışın sürdüğü, 492 yatırımın hem yerel potansiyelin değerlendirilmesi hem istihdama katkı bazında önemli bir işlev üstlendiği vurgulanarak, bölgesel yatırım artışının girişimcilere verilen destekten kaynaklandığı ifade edildi.
İhracat
DOSİAD Raporunda, Erzurum ekonomisinde artık ihracat temelli bir üretim sürecinin başladığı kaydedilerek, ilden yapılan ihracatın alıcısı olan ülke sayısının 41’e yükseldiği, ilin dış ticarette bölgesi içinde bir cazibe alanı oluşturmaya başladığı vurgulandı.
Konut
DOSİAD Raporunda dikkat çekilen bir diğer husus konut satışları performansı oldu. Erzurum’da inşaat sektöründeki büyümeye işaret edilen raporda, konut taleplerindeki yoğunlaşmaya dikkat çekildi, sektörün aynı zamanda önemli bir istihdam alanı oluşturduğu kaydedildi.
Bölgesel Ekonomi
DOSİAD Raporundaki verilerde bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılmasına yönelik olarak kaydedilen yatırımlarla bölge ekonomisinin güçlendiği, Malatya, Elazığ ve Van illerinde kaydedilen iktisadi büyümenin diğer illere de yansıdığı aktarıldı.
Erzurum’da Teşvikli Yatırım Sayısı
Erzurum’da 2022 Ağustos ayı kaydında 2 bölgesel, 1 genel toplam 3; bu yılın Ocak - Ağustos ayları düzeyinde 16 bölgesel, 9 genel, toplam 25; 2001 - 2022 yılları arasında ise 152 bölgesel, 340 genel kategoride toplam 492 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı yüzde 30.9 oldu.
2022 Ocak - Ağustos Dönemi
Yılın Ocak - Ağustos ayları düzeyinde 16 bölgesel, 9 da genel bazda olmak üzere 25 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 91 milyon, genel yatırımlar için 267 milyon, toplam 358 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 365, genel yatırımlarda 65 olmak üzere toplam 430 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.
2001 - 2022 Dönemi
İlde 2001 - 2021 yılları arasında 152 bölgesel, 340 genel, 492 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 2,9 milyar, genel yatırımlar için 3,8 milyar, toplam 6.8 milyar TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 8 bin 268, genel yatırımlarla 4 bin 243, toplam 12 bin 511 kişi iş edindi
Erzurum Nakdi Kredi
Erzurum’da 23,0 milyar TL tutarında kamu bankası 6,4 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 29,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 39 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı
Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2022 Ağustos ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 30 bin 443 TL, Özel banka kredilerinde 8 bin 563 TL, nakdi kredi toplamında ise 39 bin TL olarak hesaplandı.
Toplam Kredi Verileri Ve Erzurum’un Payı
Ağustos 2022 dönemi bazında Erzurum’da 29,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 36,3, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 54,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 119,8 milyar, TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kredi payı yüzde 24,6 olarak bildirildi.
Erzurum Kamu Ekonomisi Denge Veriler
Erzurum, Ağustos 2022 ayı bazında gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında Malatya’dan sonra 2’inci sırayı aldı. Erzurum’da kişi başına düşen il geliri 6,7 bin TL olurken, kamu ilde kişi başına 11,1 bin TL tutarında hizmet ve yatırım harcaması yaptı.
Erzurum Ağustos 2022 Ayı Verileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum’da Ağustos 2022 döneminde il geliri 5 milyar 122 milyon TL olarak gerçekleşti. İlde tahsil edilen il geliri ise 2 milyar 499 bin TL oldu. İlde 8 ayda 8 milyar 461 milyon tutarında kamu harcaması yapıldı. İlin gelirin gideri karşılama oranı yüzde 29,54, tahakkuk eden il geliri toplamında tahsil edilen il geliri oranı ise yüzde 48,79 oldu.
Kişi Başına Düşen İl Geliri
Erzurum’da 2022’nin 8 ayında kişi başına düşen il geliri 6 bin 767 TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 11 bin 178 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ağustos 2022 diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.
DOSİAD Ağustos 2022 Ayı Analizi
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Yılın 8 ayında toplam gelir Erzurum’da 5,1 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 6.3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 13,9 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 34,0milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 15,02 olarak hesaplandı.
Erzurum Kamu Harcamaları
Erzurum’da bu yılın Ağustos döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 11.1 bin TL olarak bildirildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,19, ülke toplamında yüzde 0,48’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 19’uncu sırada yer aldı.
Ağustos 2022 Verileri
Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk yarısında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 13,36, eğitim giderleri yüzde 30,72’lik pay oluşturdu.
Erzurum Ağustos Ayı Kamu Harcamaları
Ağustos ayında Erzurum’da 1,2 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 22,3 milyon TL çevre, 88,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,1 milyar TL sağlık, 294,8 milyon TL din ve kültür, 2,5 milyar TL eğitim, 242,8 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 8,4 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.
Eğitim Giderleri
Erzurum’da 2022 Ağustos ayı döneminde gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,8’lik pay gösterdi. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20, sırayı aldı. İlde kişi başına 3 bin 434 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı
2022 Ağustos Dönemi Eğitim Harcamaları
DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, Ağustos ayı kaydında Erzurum’da 2 milyar 599 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 3 milyar 673 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 7 milyar 31 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 18,3 milyar TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.
Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı
DOSİAD tarafından resmi veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre Ağustos döneminde Erzurum’da kaydedilen eğitim harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,1, ülke toplamında da yüzde 1.23’lük pay edindi.
Erzurum Sağlık Harcamaları
Erzurum 2022 Ağustos ayı kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 22. oldu. İlde 2022 Ağustos ayı düzeyinde 1 milyar130 milyon 466 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi. İlde kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı bin 493 TL oldu.
Bölgesel Sağlık Giderleri ve Erzurum
2022 Ağustos ayı döneminde Erzurum’da 1 milyar 130 milyon 466 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1,5 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 2,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 7 milyar 542 milyon, Türkiye toplamında 108,4 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.
Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı
DOSİAD tarafından bakanlık verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre Ağustos döneminde Erzurum’da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,5, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15, ülke toplamında da yüzde 1,1’lik pay edindi.
Erzurum Vergi Tahsilatı
Erzurum’da bu yılın Ocak - Ağustos diliminde tahakkuk eden 2 milyar 964 milyon TL tutarındaki verginin 1,9 milyar TL’lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 66,22 olarak gerçekleşti
Erzurum Ağustos Ayı Verileri
Erzurum Ağustos ayı vergi tahsilat oranı yüzde 66,22 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 2, tahsilat oranında ise 2’inci sırada yer aldı.
Ağustos Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos 2022 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 66,22, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 66,30 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 49,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,16 oldu.
Erzurum Dış Ticaret
Erzurum’dan Ağustos ayında ithalat ve ihracat kaydında gerçekleştirilen dış ticaret değeri Temmuz ayına göre yüzde 57.28’lik artış oranıyla 6 milyon 613 bin dolardan 10 milyon 401 bin dolara yükseldi.
Erzurum Verileri
Erzurum’da bu yılın Ocak - Ağustos ayları çerçevesinde 14 milyon 778 bin dolarlık ihracat, 37 milyon 704 bin dolarlık ithalat olarak toplam 52 milyon 481 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.
Erzurum İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
DOSİAD analizlerinde, Erzurum’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos ayı bazında yüzde 24.89, Ocak - Ağustos ayları bütününde ise yüzde 37,8 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Ağustos ayı kaydında yüzde 19,93, Ocak - Ağustos ayları toplamında ise yüzde 28,15 olarak hesaplandı.
Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım
Verilere göre Erzurum’dan Ocak ayında1 milyon 426 bin, Şubat ayında 1 milyon 727 bin, Mart ayında 1 milyon 343 bin, Nisan ayında 1 milyon 677 bin, Mayıs ayında 1 milyon 806 bin, Haziran ayında 1 milyon 844 bin, Temmuz ayında 1 milyon 318 bin, Ağustos ayında 3 milyon 636 bin dolar olarak toplam 14 milyon 778 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.
Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım
Erzurum’dan Ocak ayında 3 milyon 291 bin, Şubat ayında 2 milyon 6 bin, Mart ayında 5 milyon 333 bin, Nisan ayında 4 milyon 536 bin, Mayıs ayında 4 milyon 857 bin, Haziran ayında 5 milyon 621 bin, Temmuz ayında 5 milyon 295 bin, Ağustos ayında 6 milyon 765 bin dolar olarak toplam 37 milyon 704 milyon dolar değerinde ithalat kaydedildi
Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım
Erzurum’dan Ocak ayında 4 milyon 717 bin, Şubat ayında 3 milyon 733 bin, Mart ayında 6 milyon 676 bin, Nisan ayında 6 milyon 213 bin, Mayıs ayında 6 milyon 663 bin, Haziran ayında 7 milyon 465 bin, Temmuz ayında 6 milyon 613 bin, Ağustos ayında 10 milyon 401 bin dolarlık dış ticaret yapıldı.
Erzurum Ülkeler Bazlı İhracat
Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında 15, Ocak - Ağustos ayları bağlamında ise 2’si Serbest Bölge olmak üzere 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 13 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 16 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.
En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler
Erzurum’dan Ağustos ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Moldova, Romanya, Azerbaycan ve Irak olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Ağustos ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan olarak değerlendirildi
İhracat Değeri Artan Ülkeler
Ocak - Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Avusturya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Macaristan, Mısır, Irak Yunanistan, Almanya, Somali, İsrail, Lübnan ve Azerbaycan ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerinde en fazla yükselişin gerçekleştiği ülkeler Avusturya, Romanya ve Bulgaristan olarak kaydedildi.
Erzurum Dış Ticaret Sektörel Veriler
Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında 15, 2022 yılının 8 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2021’e göre 8 sektörün ihracatı artarken 9 sektörde düşüş görüldü.
En Yüksek Değerde İhracat Yapan Sektörler
Bu yılın Ocak - Ağustos döneminde en çok değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör kimyevi maddeler ve mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Çelik, Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gurubu oldu.
Sektörlerin İhracat Payı
Erzurum’da 8 ayda en yüksek değerde ihracat gerçekleştiren sektörlerin il toplam ihracat değerindeki payı Kimyevi Maddeler ve Mamullerinde yüzde 55,21, Demir ve Demir Dışı Metallerde yüzde 8,87, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde yüzde 7,15, Çelik sektöründe yüzde 4.84, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde yüzde 4,42 olarak hesaplandı.
Erzurum İhracat Tim Verileri
Ağustos ayında Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri Temmuz ayına göre yüzde 160 oranında artış gösterdi. İlin 8 aylık ihracat değeri Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,20’lik pay edindi.
Erzurum Verileri
Erzurum’dan 2022 Ağustos ayı döneminde 3 milyon 802 bin dolar, bu yılın Ocak - Ağustos döneminde ise 15 milyon 881 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Erzurum bölge illeri Ocak - Ağustos ayı ihracat sıralamasında 8’inci sırayı aldı.
Erzurum 8 Aylık Dağılım
2022 yılı Ocak - Ağustos ayı arasında Erzurum’dan en yüksek değerde ihracat Ağustos ayında yapıldı. Verilere göre ilden ocak ayında 1 milyon 637 bin dolar, Şubat ayında 1 milyon 876 bin dolar, Mart ayında 1 milyon 406 bin dolar, Nisan ayında 1 milyon 925 bin dolar, Mayıs ayında 1 milyon 820 bin dolar, Haziran ayında 1 milyon 952 bin, Temmuz’da 1 milyon 459 bin, Ağustos’ta 3 milyon 802 bin dolarlık ihracat kaydedildi.
Ocak - Ağustos Bölgesel Veriler ve Erzurum
DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre Ocak - Ağustos döneminde Erzurum’dan 15 milyon 881 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi İleri toplamında 35 milyon 556 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi İlleri toplamında 113 milyon 484 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 721 milyon 93 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Erzurum’un İhracat Değeri Payı
Veriler üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Ağustos 2022 döneminde Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi İleri toplamında yüzde 44,66, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 11,89, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 2,20’lik oran oluşturdu.
Erzurum Ticaret Sektörü İbrazında Ödenen Çek Verileri
Erzurum’da Ağustos ayında 1,2 milyar TL tutarında 15 bin 893, yılın 8 ayında ise 5 milyar 637 milyon TL tutarında 78 bin 694 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos ayında da bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2’inci, tutarda ise 4’üncü sırayı aldı.
Erzurum Çek Sayı Ve Tutarı Aylık Dağılım
Erzurum’da bu yılın ocak ayında 10 bin 31, Şubat ayında 9 bin 341, Mart ayında 9 bin 582, Nisan ayında 4 bin 230, Mayıs ayında 14 bin 470, Haziran ayında 9 bin 963, Temmuz ayında 4 bin 884, Ağustos ayında da 15 bin 893 çek zamanında ödendi.
Erzurum Aylık Ödenen Çek Tutarı Dağılımı
Erzurum’da ödenen çek tutarı Ocak ayında 619,5 milyon, Şubat ayında 578,6 milyon, Mart ayında 586,0 milyon, Nisan ayında 380,3 milyon TL, Mayıs ayında 955.0 milyon, Haziran ayında 782.6 milyon, Temmuz ayında 509.0 milyon, Ağustos ayında ise1 milyar 226 milyon TL olarak bildirildi.
Ocak - Ağustos Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler
TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, bu yılın 8 aylık döneminde Erzurum’da 78 bin 694, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 104 bin 578, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 181 bin 746, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 504 bin 493 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.
Ocak - Ağustos Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler
DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, bu yılın 8 aylık döneminde Erzurum’da 5 milyar 637 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 7 milyar 256 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 11 milyar 63 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 29 milyar 934 milyon TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.
Erzurum’un Payı
DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalarına göre, Ocak - Ağustos 2022 döneminde Erzurum’da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 75,24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43,29, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,6’lık pay edindi
Erzurum Mükellef Sayısı
Erzurum’da 11 bin 446 Gelir Vergisi, 8 bin 721 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 542 Kurumlar Vergisi, 16 bin 977 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 189 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 14 bin 793 Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.
2021 Aralık Ayına Göre Değişim Oranları
Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2021 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde yüzde 3,34, kurumlar vergisinde yüzde 3,87, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 2,82, GMSİ’de yüzde 0.40, KDV’de yüzde 3,64 oranında artış kaydetti. Basit Usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellef sayısı ise geriledi.
Erzurum Şirketleşme Performansı
Erzurum’da bu yılın Ocak - Ağustos ayları arasında 245 şirket kurulumu gerçekleşti. 8 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 38’inci sırayı aldı.
Erzurum Ocak - Ağustos Dönemi
Erzurum’da bu yılın 8 ayında 245 şirket, 15 kooperatif ve 66 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 32 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 32 şirket, 4 kooperatif ve 39 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 8 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak - Ağustos dönemine göre yüzde 43,27 oranında arttı.
Bölgesel Veriler
2022 Ocak - Ağustos döneminde Erzurum’da 245, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 336, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 559, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bin 949 şirket kuruldu
Erzurum Ortalamaları Geçti
DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak - Ağustos ayı diliminde kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında bölge ve Türkiye ortalamalarını geçti.
Artış Oranları
DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Ağustos 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum’da yüzde 43,27, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 23,52, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 17,43, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,05, oranında kaydedildi
Erzurum’un Bölgesel Payları
DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,82, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,57 oranında pay gösterdi
Yabancı Sermayeli Şirketler
Erzurum’da bu yılın 8 ayında yabancı sermayeli 1 anonim şirket, 3 de limited şirket kuruldu.
Türkiye’de 40 ilde bin 209 yabancı sermayeli Anonim, 73 ilde ise 11 bin 987 yabancı sermayeli limited şirket bulunuyor. Doğu Anadolu Bölgesinin 4 ilinde 6 anonim, 10 ilinde ise 103 limited şirket bölge ekonomisine katkı veriyor.
Türkiye’de 40 ilde bin 209 yabancı sermayeli Anonim şirket bulunuyor. Doğu Anadolu’nun ise 4 ilinde yabancı sermayeli şirket faaliyet veriyor. Bölgede 3 şirketle Van ilk sırayı alırken, bu ili birer şirketle Erzurum, Malatya ve Kars illeri takip ediyor.
Doğu Anadolu Limited Şirket Sayısı İller Dağılımı
Türkiye’de 11 bin 987 yabancı sermayeli limited şirket faaliyet veriyor. Doğu Anadolu Bölgesinin 10 ilinde 103 yabancı sermayeli limited şirket bulunuyor. Bölgede 49 şirketle Van ilk sırayı alırken, bu ili 21 şirketle Malatya, 15 şirketle Elazığ, 3 şirketle Erzurum Iğdır, Ağrı ve Tunceli, 2 şirketle Erzincan, Bingöl ve Hakkari illeri izliyor.
Erzurum Şirket Kurulum Sermayesi Verileri
Erzurum’da Ağustos ayında kurulan 39 şirket sermayesinin 31,0 milyon; 2022’nin 8 ayında kurulan 245 şirket sermayesinin 222,0 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı
Ağustos 2022 Bölgesel Veriler Ve Erzurum
Ağustos 2022 bazlı şirket kurulum sermayesi, 39 şirketin kurulduğu Erzurum’da 31,0 milyon, 46 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 34,7 milyon, 75 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 86,6 milyon, 302şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 449.5 milyon olarak bildirildi
Ocak - Ağustos Bölgesel Veriler Ve Erzurum
2022 Ocak - Ağustos dönemi şirket kurulum sermayesi, 245 şirketin kurulduğu Erzurum’da 222,0 milyon, 336 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 290,0 milyon, 559 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 582,9 milyon, bin 949 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 2,0 milyar TL olarak aktarıldı.
Erzurum’un Sermaye Payı
DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un bu yılın Ocak - Ağustos döneminde şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 76,55, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 38,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 10,7 olarak değerlendirildi.
Erzurum Motorlu Kara Taşıtı Verileri
Erzurum’da Ağustos ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 987 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 47’inci sırada yer aldı
Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı
DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Ağustos ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 164,0; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 82,1, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,24 her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.34 olarak hesaplandı.
Ağustos 2022 Erzurum Araç Varlığı
TÜİK 2022 Ağustos ayı verilerinde Erzurum’da 62 bin 38 otomobil, 2 bin 488 minibüs, bin 172 otobüs, 27 bin 402 kamyonet, 5 bin 933 kamyon, 3 bin 546 motosiklet, 733 özel amaçlı taşıt, 20 bin 675 traktör olmak üzere toplam 123 bin 987 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.
Bölgesel Veriler ve Erzurum
DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2022 Ağustos ayı kaydında Erzurum’da 123 bin 987, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 204 bin 730, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 329 bin 229, Doğu Anadolu Bölgesinde 821 bin 945 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi.
2022 Ağustos Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum
DOSİAD’ın TÜİK verileri kaydında yaptığı analizlere göre, Ağustos ayı itibariyle Erzurum’da 62 bin 38, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 99 bin 644, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 130 bin 914, Doğu Anadolu Bölgesinde 370 bin 627 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu aktarıldı.
Erzurum’un Araç Sayısı Payı
DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Ağustos 2022 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,7, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,1’lik pay edindi. Erzurum’un otomobil varlığı ise KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,25, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,4, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,8’lik pay oluşturdu.
Devir
Erzurum’da 2 bin 66 otomobil, 69 minibüs, 19 otobüs, 755 kamyonet, 84 kamyon, 54 motosiklet, 4 özel amaçlı taşıt ve 269 traktör olmak üzere toplam 3 bin 320 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 62,22 olarak kaydedildi.
Ağustos Ayı Taşıt Devir Payı
DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Ağustos ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,65 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,13, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,0’lik pay oluşturdu.
Erzurum’un Otomobil Devir Payı
TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da Ağustos 2022 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,18, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,88 oranında pay gösterdi.
Erzurum Faydalı Model Üretimi
Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında başvuru kaydedilmezken, yılın 8 ayında ise 90 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 9’uncu sırada yer aldı
Ocak - Ağustos Dönemine Ait Veriler
2022 yılının 8 ayında Erzurum’dan 90, KUDAKA istatistik Bölgesinden 108, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 147, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 299, ülkede ise 3 bin 741 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti.
Erzurum’un Payı
DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 83,33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 61,22, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 30,1, ülkede yüzde 2,40 oldu.
Erzurum Patent Üretimi
Ağustos ayında 2 patent üreten Erzurum, yılın 8 ayında 120 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 5’inci sıradaki yerini korudu.
Ağustos Ayı Erzurum Ve Bölgesel Veriler
Ağustos ayı kaydında Erzurum’da 2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 8, Doğu Anadolu Bölgesinden 26, Türkiye’den ise 640 patent başvurusu kaydedildi.
Aylık Dağılım
TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 5, Şubat ayında 18, Mart ayında 14, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 37, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 2 olmak üzere 8 aylık dönemde 120 patent başvurusu yapıldı
Bölgesel Veriler Ve Erzurum
Bu yılın 8 aylık döneminde Erzurum’dan 120, KUDAKA istatistik Bölgesinde 124, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 151, Doğu Anadolu Bölgesinde 253, ülkede 4 bin 699 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 96,77, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 79,47, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47,43, ülkede ise 2,55’lik pay edindi.
Erzurum Marka Üretimi
Erzurum’dan Ağustos ayında 45, bu yılın 8 ayında ise 261 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 42, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.
Aylık Dağılım Ocak - Ağustos Verileri
Bu yılın 8 ayında Erzurum’dan 261, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 376, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 618, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 782, ülkede 115 bin 927 marka başvurusu yapıldı.
Erzurum’un Başvuru Payı
TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Ocak - Ağustos döneminde, İlin marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesi illeri toplamında yüzde 69,41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,64, ülkede 0.22’lik pay gösterdi
Erzurum Konut Verileri
Erzurum’da ay içinde 833 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Ağustos ayı konut satış performansı kaydında ülkede 35, bölgede ise 3’üncü sırada yer aldı. Erzurum Temmuz ayında konut satışı sayısı bazında ülkede 36, bölgede ise 3’üncü sırada yer almıştı.
Erzurum Ağustos 2022 Verileri
Erzurum’da Ağustos ayı içinde 197 ipotek, 636 diğer yollardan olmak üzere 833 konut satışı yapıldı. 2021 yılı Ağustos ayına göre ipotekli satışlar yüzde 21,60 oranında arttı, diğer yoldan satışlar yüzde 13,82 oranında geriledi, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 7,4 olarak hesaplandı.
Erzurum 1 ve 2. El konut satışları
Erzurum’da Ağustos ayı içinde satışı yapılan 833 konutun 315’i birinci elden, 518’i ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 37,81, ikinci el satışları yüzde 62,18’lik oran gösterdi. 2021 yılı Ağustos dönemine göre birinci el satışlar yüzde 4,54 oranında düştü, ikinci el satışların ise yüzde 9,12 oranında geriledi.
Erzurum Ulaşım Hava Taşımacılığı
2021 yılı Ağustos ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 10, ticari uçak seferi sayısı yüzde 5, taşınan yük miktarı yüzde 8, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 15 oranında artış gösterdi.
Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı
Dönemde Erzurum havalimanından 4 bin 456 iç, 119 dış hat üzerinden olarak toplam 4 bin 575 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 9 oranında arttı, dış hat sefer sayısı artış oranı yüzde 65 oldu. Toplam uçuş sayısı ise yüzde 10’luk artış kaydetti.
Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı
Erzurum hava limanından iç hatta 565 bin 156, dış hatta 6 bin 661 toplam 571 bin 817 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılı Ağustos dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 14, dış hatlarda yüzde 214 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 15 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 497 bin 53, dış hatta ise 2 bin 123 yolcu yararlanmıştı.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25