• BIST 3.260,15
  • Altın 968.267
  • Dolar 18.4431
  • Euro 17.7989
  • Erzurum -2 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 6 °C

YEC’ÜC VE MEC’ÜC: KRİPTO YAHUDİLER.!

Ahmet Gökhan Yazıcı

Paraya, enerji ve maden kaynaklarına ,gıda ve teknoloji endüstrisine hakim olan ve bu hakimiyetlerini devam ettirmek isteyenlerin hakimiyet mücadelesinin yol açtığı bir kavga ve kaosun içerisinde dünya bir bilinmeze sürükleniyor.!

Yoğunluk ile Amerika’nın , uhdesindeki derin Amerika’nın ve Rothshild , Rockefeller, Oppenheimer, Habsburg, Du Pont, Russell , Warburg, Morgan , Bundy, Freeman, Collins gibi dünyayı paraları ile yönetmeye ve sömürmeye çalışan kripto ailelerin hakimiyet mücadelesi ekseninde, bir çok dünya ülkesinininin kaderine olumsuz yönde sirayet edeceği,

Ve belki de bu mücadeleye taraf olmayanların ve kaybedenden yana olanların bertaraf olacağı bir mücadelenin tamda stratejik kavşağındayız.!

Belkide soğuk savaş döneminin kaçınılmaz sonuna doğru sürüklenirken, ortamı ısıtacak , savaşı alevlendirecek taşeron terör örgütlerinin savaş öncesi antrenmalarının akabinde 3 dünya savaşının arefesindeyiz.!

Aileler ve Amerikan derin devleti arasında ki hakimiyet mücadelesine bazı imparatorluk bakiyesi Avrupa devletlerininde ortak olmaya çalışırken, Amerikanın karşısında soğuk savaş döneminden beri bu aileler tarafından bir güç odağı olarak konulandırılan Rusyanın, şimdilerde artı Çinin,

Velhasıl filer tepişirken bunlara meze ve figuran olmaktan başka çaresi olmayan ülkeler ve insanlar eziliyor, sömürülüyor, katlediliyor.!

Direnç göstermeye çalışan ülkeler ise kendi içinde ekonomik, sosyal, askeri, sıyasal olaylar ve buhranlar ile probleme kargaşaya sürüklenip ya taraf yada bertaraf olmanın eşiğine getiriliyor.!

Nasıl ki,dün Abdulhamit’hana Osmanlı’nın borcunu silme karşılığında ve tüketime dayalı yatırım vaadleri ile bu aileler tarafından filistin toprakları satın alınmak istendi ise,

Dün yine bu aileler tarafından yokluk ve yoksulluk içerisindeki son Osmanlı’nın ve bakiyesi genç Türkiye cumhuriyetine manda ve himaye bir kader olarak yazılmaya çalışıldı ise

Ve bu süreç Atatürk sonrası iş başına gelen bir çok hükümet tarafından kabul edilmek zorunda bırakıldı ise

Sömürü ve kullanmada kontrolden çıkıldığında nasıl ki ülke kardeş kavgasına sürüklenip, ihtilallere, darbelere maruz bırakıldı ise

Yakın dünya siyasi tarihinde cereyan eden askeri, siyasi, sosyal, ekonomik terörize olayların da tekerrürü sebebi bunlardır.

Yani Afganistan, Pakistan , İran , Irak , suriye, mısır, libya, kuveyt, filistin, ve benzeri gibi ülkelerdeki kan. ve revanın sebebi de,

Yani ülkemizi içeriden ve dışarıdan müdahaleye uygun bir zemine getirmeye çalışılan yakın tarihimizdeki kaos ve kargaşaların müsebbip ide,

Yani, oyunun dışına çıkmaya çalışan veya taraf değiştirmeye uğraşan İngiltere, Fransa,Almanya, İtalya gibi ülkeleri renk renk operasyonlar ile ameliyat masasına yatırıp rehabilite etmeye çalışanlarda bir yerde derin Amerika diğer yerde bunlardır.!

Peki kim mi bunlar

Lanetlenmiş olmanın ezikliği ve kini ile yaratıcıya ve yarattığı her canlıya düşman zihniyeti ile idealize olmuş,

Eziklik ve aşağılıklıktan, üstün ırklık iddası ile kurtulmak için kendi dışında ki tüm insanlığı kendine mahkum , mecbur ve köle bırakmak üzere inanmış,inandırılmış,
Asırlarca, sabır ve çalışma ile, akla, fenne, teknolojiye yatırım ile tüm insanlığı mahkumiyete, mecburiyete sürükleyecek kinle, öfke ile, zulüm ve kanla yediden yetmişe her kesimi ile yaşamını tanzim edebilen

Bütün dünya insanlarının, her nevi ihtiyaçlarını üreterek evlerine, pazarlarına , dükkanlarına, marketlerine girerek insanlığı sermayesine dönüştürebilen,

Akabinde tüm insanlığın ihtiyacını kendi ülkelerinde, kendi hammaddesi ve insanının emeği üzerinden üreten ve bu yolla ülkeleri , milletleri tüketici toplum niteliğine taşıyıp, kendi pazarlarına dönüştürüp onlar için en büyük güç olan paraya ulaşan,

Para ve teknolojik gücü ile bir taraftan silah üstünlüğünü sağlayıp, terörize örgüt ve devletleri kontrol etmek istediği ülkelere musallat eden, diğer taraftan , Parasını muhafaza etmek ve artırmak için kendi ürettiği terörize örgüt ve devletlere karşı diğer ülkeleri milletleri paralı güvenlik görevlisi yapan,

Ayrıca enerji ve madeni yer altı kaynaklarını kontrol etmek üzere Amerika ve bir çok Avrupa ülkesini bu kaynaklarla zengin coğrafyalarda parasal gücü ile konuşlandıran

Uluslararası ünlü mamullerini her ülkedeki adı soyadı o ülkeye ait olsa da , ülkenin değerlerini sembolize etse de, aslı kendi zihniyetinden, soyundan, inancından olan kripto disbiritörlerine yaptıran ve ülkenin milletin hammedesine,insan emeğine dolayısı ile bütçesine el koyabilen kendi bütçesine katma değere dönüştürebilen

Kontrol edebildikleri liderlerle milletleri yönettirebilen, kontrolden çıkan liderleri kendi milletine katlettiren, astıran, ceza evinde süründüren.!

Hedef ülkelerde ki her nevi sosyal ve kültürel hayatı, kripto kendi asli unsurları sanatçılar, sporcular, yıldızlar, ideol şahsiyetler, yayıncılar, tv sahipleri , proğramcılar, vs ire taşeronları aracılığı ile sömürmek istedikleri milletleri asimile ve dejenere edip millet olma inanç ve idealizminden uzaklaştıran ve tamda sömürülme kıvamına getiren

Aslen Yahudi, Amarika’da, İngiltere’de , Fransa’da , Rusya da Türkiye’de vesaire tüm dünyada yaşadığı ülkenin ve milletin kamufle ırkından,inancından,mezhebinden, kültüründen,ideolojisinden, her nevi meşrebi ve mesleğinden olabilen,

Kamufle ile entegre oduğu ve uhdesinde yaşadığı toplumlarda, insanlığa ve yaratıcıya düşman olduğu için zamanla kinin,öfkenin,tefrikanın,bölmenin,ötekileştirmenin adı olup menfaatizmin sürüngenliğine soyunduğu için tecrite uğrayan,lanetlenen, sürülen

Asla güvenilmedikleri için her isle uğraşmalarının önüne geçilen, devletin ve milletin ali güvenlik , asayiş ve adalet alanlarından uzak tutuldukları için genellikle ticaretle veya bilgi gerektiren ve her ülkede zamanla geçer akçe olan işlerle uğraşan ve hedef ülkeyi kripto etnik ve paralel örgütler aracılığı ile ele geçirmeye çalışan,

Her an tecride ve müsadereye tabi olabilecekleri için birikimlerini yaşadıkları yerlerde evlere,arazilere, vb taşınmazlardan ziyade altın,gümüş,pırlanta gibi değerli madenlere, paraya devşirip gün geldimi defolup gidebilen Kripto Yahudilerdir.!

Dedik ya bir ülkede liberal, birinde marksist, diğerinde islamcı, ötekinde türkçü,kürtçü, arapçı, bazen Müslüman,bazen Hıristiyan, bazen Katolik, bazen Protestan,bazen Şii,bazen Şafi,Sünni vesaire olarak karşınıza çıkabilen,yaşadığı toplumun her nevi rengine ve şekline girebilen

Aşırıcı,devrimci,oryantalist,panislamist olabilen yecüc ve mecüc misali bu kripto Yahudiler maalesef dünyada her ülkede her nevi resmi ve sivil örgütlerdeler

Tüm insanlığa kin ve öfke ile savaş vermektedirler.!

İçinizde; kim ki bölücülükten, aykırılıktan, aşırılıktan, ötekileştirmeden, fanatizimden, radikalizimden, dem vuruyor ise,

Kimki,değerlerinize,düşüncelerinize,özgürlüğünüze,adaletinize,hakkınıza,hukukunuza göz dikip aksi davranış ve uygulamalar ile müdahale etmeye ve ettirmeye çalışıyor ise,

Kim ki Devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyeti ile talana,yolsuzluğa,hırsızlığa, garip,guraba yetim hakkı beytül mala el uzatabiliyor ise,

Kim ki, dini,ırki, mezhebi, ideolojik, kültürel,siyasal, aşırılık ve radikalizim taasubiyeti ile sizi sınıflara vesaire unsurlara bölmeye,ayrıştırmaya çalışıyor ve en ön planda bunların savunuculuğunu yapıyor ise,

Kimki kripto yıldız sanatcılar, sporcular,yazarlar,akademisyen,entellektüel, sanal ve görsel alem kripto her popülar fan şahsiyetler üzerinden sizi değerlerinizden uzaklaştırmaya yönelik yazıp,söyleyip,oynayıp , rol ve figuranlık yapıp sizi ve değerlerinizi yozlaştırıyor ise

Fazla uzak yerde aramayın, sizin gibiler, sizden biriler, gözlerinizde,kulaklarınızda, yediklerinizde, giydiklerinizde, bindiklerinizde, dokunduklarınızda, sevinçlerinizde, zevklerinizde, inandıklarınızda, peşinden sürüklendiklerinizde, uğruna ölebildiklerinizde, gözyaşınızda,dökülen kanınızda, arşa çıkan feryadınızda, velhasıl sosyal ve ictimai hayatınızın her noktasındalar, size düşmanlar ve sizle savaşıyorlar.!

Ve zehride panzehiride, onlar üretip bu oyunu kuran ve yöneten oldukları için şimdilik onlar kazanıyorlar, lakin tuzak ve oyun kuranların en hayırlısı ve kudretlisi Cena-ı ALLAH’ın izni, ona samimiyetle iman etmiş ve nuruna yapı taşı olacak müminlerin dünyayı okuyabilmesi feraseti ve fedakarlığı ile inşallah kaybedecekler.!

Onlara dost ve ortak olanlar, onlardan nemalanıp,kendi milletine efendilik yapanlar,caka satanlar, onlardan olup, yaşadıkları toplumlarda onlara savaş açmış gibi rol üstlenenler, onlardan değilmiş gibi davranıp onların gücüne,parasına velhasıl onlara tapanlar nitekim feriştah da olsalar bir firvunun, nemrudun acz içerisinde balçığa ve sineğe karşı mağluplubiyetlerini tadacaklar ve kaybedecekler.!

ALLAH cc Nurunu Tamamlayacaktır.! O Nura Gark olmak dileği ile…

selam saygı dua

Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25