• BIST 4.957,77
  • Altın 1059.708
  • Dolar 18.6343
  • Euro 19.567
  • Erzurum 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C

MİLLİ EĞİTİM MESELEMİZ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ.!

Ahmet Gökhan Yazıcı

Muhtemelen yarın LGS Sınav sonuçları temelinde yapılan Lise tercih sonuçları açıklanacak.!

İstiklal ve İstikbalinizin sorumlu belirleyicileri olan öğrencilerimizi “Nitelikli ve Niteliksiz “ ayrımı ile sınıflandırdığımız okullara , eğitimde birlik ve fırsat eşitliğine aykırı olarak nitelikli ve niteliksiz olarak ayrıştırıp liselere yerleştireceğiz.!

Aslında aydınlık yarınlarımızın belirleyicileri olacak gençliğimizi bu ayrıma sürüklerken, onların toplumsal serencamı olan biz eğitimcilerin, yöneticilerin, velilerin niteliksizliği anlamında malumun ilanını yaptığımızın farkında değiliz sanırım.!

İslamın İlk emri “OKU” İlahi hükmü ile yücelen ve insanlık şerefini yücelten, medeniyetler tarihinin mihenk taşı olmuş, nice batılı medeniyetlere ışık saçmış Türk –İslam medeniyetini;

Okuma gavur olursun fitnesine mahkum edip, akli ve nakli bilimlerde tefrikaya sürüklenip cehaletin ve taasubiyetin kıskacında en temel problemine bile çözüm üretmekten aciz Türk İslam medeniyetin bakiyesi kalmış insanlarız.

Yaşadığı çağda karşı karşıya kaldığı her türlü maddi ve manevi probleminin temel eksikliği ve sıkıntısı Türk Eğitim sistemi olduğunun bilincinde, fakat çözüm üretmekte bir o kadar,aciz,basiretsiz, niteliksiz zavallılarız.

Sosyal,siyasal,ekonomik, askeri, kültürel, demografik vb birçok beşeri problemimizin temel kaynağı eğitimsizlik,cehalet ve taasubiyet olmasına rağmen, nüfus ortalamasına göre eğitime en az; mana yükleyen,kaynak ayıran,kitap okuyan idealizmden yoksun fukaralarız.

Günü birlik hezeyanlarımıza, popülist politikalarımıza,kısa vadeli menfaat ve çıkarlarımıza ,geleceğin neslini heba eden, pinpon topu misali sistemden -sistemsizliğe havale eden, bir labirent serüvenine sürükleyip,bilinmeze ve meçhule sürükleyen zat-ı şahaneleriz.

Daha iyi bir evim, daha iyi bir arabam,eşyam,hayatım olsun kaygısı ile ictimai hayatını düzenleyip,daha eğitimli,kültürlü bir evladım olsun endişesinden bihaber ebeveynleriz.

İnsanı Yaşat ki.! Devlet Yaşasın ecdat felsefesi ile donanmış, İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ilahi ölçüsü ile güya şahsiyet kazanmış ,insanlık onur ve şerefini ancak eğitimle kazanılabilineceğinin şuurunda duayenler olmamıza rağmen,insana ve evlada yatırımı en aza indirgemiş riya ve istismarın daniskasıyız.

1945’lerde yerle bir olmuş, maddi ve beşeri istihsal gücünü kaybetmiş Almanya ve Japonya gibi ülkelerin 70 yılda eğitimle başardığı kazanımları asırlardır elde etmeye ve sistemize kılmaya muhtaç biçareleriz

Kalıcı yatırımlarının, teknolojisi, parası, mühendisi, araç ve ekipmanı kendine ait olamayan, hamaliyesi,taşı,kumu,çakılı milli, üretimde montaj sanayisi ile ünlü kendi ihtiyacını üretemekten yoksun bir medeniyetin duayenleriyiz

Asırlardır adı Milli soyadı karmaşık bir ilişkiler ağının sembolü bir sistemin günümüze yansıyan figüratif sembolleriyiz.

Yüz binlerce akademisyen ve eğitim bilim insanlarının üzerinde fazla kafa yormadığı, yoranların dinlenmediği, herkesin ve kesimin ahkam kestiği, kendileri eğitim sisteminin birer yaşayan problemi iken,problemi kendi dışında, dahili ve harici güruhlarda arayabilecek, problemi ihanet odaklarına havale edebilecek kadar bir kısırdöngüye, ferasetsizlik ve basiretsizliğe mahkum ve mecbur ilim deryasıyız.

"Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar." Sözü ile bizlere muasır medeniyetler seviyesinin reçetesini sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne bizleri muhatap kılan ve mahçup eden biçareleriz.

Sınıflları öğrenciler ile hınca hınç dolu iken, okulları her nevi öğrenmeyi çabuklaştırıp ve kalıcı izli süreçte yaşantıya dönüştürebilecek araç ve gereçlerden,meteryal,yöntem ve proğramdan ,öğretmenden yoksun iken,
İsraf,yolsuzluk,tüketim , talanda sınır tanımayanların harcama kalemleri karşısında eğitime ve eğitimciye anlam ve mana yüklemeyen, sosyal ve ekonomik statüsünü göz ardı eden, yönettiği,ilinin,ilçesinin,köyünün bilgisayarsız,laboratuarsız ve öğretmensiz okulları dururken, onlarca köy okulunun ihtiyacını karşıayacak makam odalarının, makam otolarının,saltanat ve safahatın içerisinde ki namı şahane yöneticileriz.

Fiziksel,zihinsel,ruhsal,sosyal özellikleri farklı öğrencilerimize aynı sınıfta aynı müfredatı uygulayıp bir makine dişlisi arasında aynı tornadan, aynı kalıpta çıkarmaya çalışan ilim ve eğitim deryasıyız.

Okul öncesi ve ilk öğretimde özellikleri ve yeteneklerinin geliştirilerek keşfedilmesi gereken öğrencilerimizi ta eğitiminin başlangıcından itibaren, belkide sosyal ve real yaşamında hiç kullanamayacağı,yetenekleri elvermediği için potansiyele dönüştüremeyeceği bilgilere boğup,sınavlar ile ölçüp bilgi hamalına çevirdiğimiz evlatlarımızın vebal ve sorumluluğunu üstlenen alim ve duayenleriz.

İlgi,istidat,özellik ve kabiliyetleri doğrultusunda orta ve yüksek öğretime yönlendirilmesi gereken öğrencilerimizi birkaç sınavla özdeş akibetlerini rüzgarın insafına terk eden eğitim ve ilim ulemasıyız .

Çocuk olmadan,doktor,avukat,mühendis olan, oyun çağında hayatın ağır yükü ve sorumluluğunu üstlenen ve bu yükün altında küçük cüssesi ve yüreği ile ezilen bir neslin müsebbipleri biz büyükleriz.!

Eğitim İnsan yavrusunun insallaştırılması iken, dünyevileşmenin, maddileşmenin,makyevelist ve pragmatist bir zihniyetle insanlarımızıcanileşmenin,zalimleşmenin,ilkesizleşme ve idealsizleşmenin kıskacına sürükleyen ve biz Müslümanları İslami ve İnsani hedef ve ideallerimizden uzaklaştıran bir sistem gerçeğinin sonucuyuz

Evde ana kalmayınca anaokulları açan, huzur kalmayınca,huzur evleri kuran, internetin,televizyonun,film ve dizilerin,sahte şahsiyet ve kahramanların insafına kişilik ve şahsiyetini evladı ile birlikte terk edenlerin vicdan karasıyız.

Kendimizin ve evlatlarımızın kaçırdığı namaz vakitleri yerine,kaçırdığı deneme sınavları,kırık notları bağrımızı yakan çok manidar bir hassasiyet taşımasına rağmen bi türlü çözemediğimiz en derin problemin Eğitim meselemizin çözümsüzlüğüyüz.

Sınıfları kalabalık öğrencilerle dolu fakat bom boş, kahve ve lokalleri öğretmen ve ilim erbab-ı ile dolu,aile bireyleri aynı ev içerisinde birbirinden uzak ve kopuk, okulları 21 yüzyılın ihtiyacına ve problemlerine çözüm üretme realitesinden,yöntemlerinden,proğramlarından,meteryal ve metodlarından uzak, klasik koşullandırmanın günümüze yansıyan silüetleriyiz

Üç beş asır önce karanlık çağı yaşayanları,medeniyetimize,hoşgörü ve insafımıza sığınanaları,kılıçla,kalkanla kovaladıklarımızın kısa bir süre sonra topla tüfekle bize dünyayı dar eden, asırlara şamil bir medeniyeti misak-i milliye sıkıştıran bir ilim-fen-bilgi realitesi karşısında bile
Hala daha aklını ve iradesini bir fani ölümlüye,onun iradesi ve ferasetine bağlayan, inançlarını ve değerlerini yaklaşık binlerce yıl öncesinin manheizim dini ölçüleri ile tanzim eden,yaşayan,inanan inanaç ve ideal fukarası dini ve siyasi otoriteleriz

Kendi insanına uymayan bir elbiseyi, montaj sanayi ustalığı ile giydirmeye,donatmaya,uydurmaya çalışan,
İlim ve eğitim insanlarının, öğrencilerinin bilimsel yeterliliklerinin ve potansiyellerinin önüne müstemleke bir zihniyetle bilgide kalıcılıktan ziyade ezber yeteneğini ölçeklendiren ulusal ve uluslar arası sınavları değerlendirme ve ölçeklendirmeden ziyade engelleme zihniyeti ile uygulayan yap boz sınav zihniyetinin duayenleri olarak öğrencilerimizi nitelikli ve niteliksiz olarak ayrıştıran biz büyükleriz.!

Kıymetli okuyucularım,gönül dostlarım; eğitim meselemizi biz müsebbipleri çerçevesinde sorgulayarak belki de canınızı çok sıktım.

Meselenin çözüm noktasına dair birkaç cümle ile affınıza sığınıyor ve sabır diliyorum.

Eğitimde toplam kalite açısından Eğitim birliği muhakkak ki önemlidir, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartaları eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliği açısından olması gereken birlikteliğe tezat olup,

Ülkenin en ücra köşesinde bile okulların bütün aynı imkanları ile donatılması 21.Yüzyıl bilgi çağının öncelikleri ve ihtiyaçları bağlamında bir zaruriyettir öncelikli yatırım proğramına dahil edilmesi bir mecburiyettir.

Eğitim sisteminin temel öğesi olan öğretmenlerin sosyal statülerinin çok yüksek olmadığı görülmektedir. Öğretmen maaşları, AB ortalamasının çok altında olup bu hak edişler muhakkak ki tanzim edilmelidir.

Liseden okul başarı sıralamasında ilk yüzde ona giren öğrenciler statüsü ve yaşam standartları yükseltilmiş, iadeyi itibari teslim edilmiş öğretmenlik mesleğini sınavsız tercih etmeleri ekonomik,bursluluk ve sosyal şartlar ile teşvik edilmeli

Geleceğin bütün meslek erbabını yetiştirecek öğretmenlerin kutsal mesleğinin statüsü en üst düzeye getirilerek bir insan mühendisine layıkıyla kıymet ve anlam yüklenmelidir.

Son zamanlarda yapılan program ve sistem değişikliklerinde üretici ,sorgulayıcı bireyler yetiştirileceği söylenmekle birlikte,uygulamada ezberci eğitim sürmektedir.bununda sebepi sınav sistemleridir , rehabilite edilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı aşırı derecede merkezileşmiş durumdadır. Okulun bulunduğu sosyal ve beşeri çevre dikkate alınarak probleme ve ihtiyaca yerinden çözüm üretecek,proğram geliştirecek, müfradatı zenginleştirecek yetkilerin bir kısımı okullara aktarılmalıdır.

Öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakülteleri, bir çok iyileştirmeye rağmen yetersiz kalmaktadır. Mesleğin kutsaliyeti ve ehemmiyeti ölçeğinde öğrenci seçme imtiyazı ve önceliği tanınmalıdır.

Özellikle yeni üniversitelerin açılmasında ya da mevcutlarında yeni bölümlerin açılmasında, istihdam-eğitim ilişkisi dikkate alınmamaktadır. Okuma ve Diplama oranı yüksekliği,eğitim yüksekliği ve potansiyeli ile orantılı değildir unutulmamalıdır.

Ortaöğretimde meslek eğitimine gerekli önem verilmemektedir. Yaşadığımız çağın öncelikli ihtiyaçları ve problemleri dikkate alınarak ,tüketici toplum tipinden üretici toplum niteliğine bizleri kavuşturacak mesleki eğitimin sadece imam hatip hassasiyeti ile değil bütün mesleki alanlarda tanzim edilmesi bir zaruriyettir.

İmam hatip mescidleri ile fen lisesi labratuar sınıflarının Türkiyedeki bütün okullarda aynı çatı altında kurulması ve yaşatılması yatırımlarının hertürlü dünyevi yatırımın önüne çekilip gayr-i safi milli hasılanın büyük kısmı yeni bir nesli hayata kazandırana kadar eğitime öncelikli yatırıma aktarılmalıdır.

Okullarımızda bırakın yönetici atamalarımızı, öğretmenlerimizin bile bazı korku ve endişelerimizden hareketle ve siyasi çıkarlarımıza göre değil, liyakat ve ehliyet gözetilerek gerçekleştirilmesi , üniversite eğitimini yüzde onluk başarı diliminde tamamalayıp yüksek lisansını tamamlayan öğretmen adaylarından öncelikli seçilmesi gereklidir.

10.11 yüzyıllarda yatılılık ve bursluluk sistemini eğitime ve medreselere kazandırmış bir medeniyet olarak orta öğretimde ve yüksek öğretimde, zeki,kabiliyetli ,idealist garip guraba çocuklarımız için fazlası ile artırmalı, kaybolmaya yüz tutmuş binlerce potansiyelimizi eğitime kazandırmalıyız. Budurumdan faydalanmaya çalışan cemaat,cemiyet,tarikat vesaire gurupların insaf ve insiyatifinden devlet olarak evlatlarımızı kurtarmalıyız.

Eğitim hakkından yararlanma konusunda bölgeler ve cinsiyet arası eşitsizlikler sürmektedir. İslamın ilk emri erkek veya belli bir zümre okusun değil ,evrensel olup her insan için geçerlidir bu eşitsizlik ve adaletsizlik kaldırılmalı, sınıf ve okul sayısı artırılarak kalabalık sınıflar azaltılmalıdır.

Eğitim sistemimiz, bir bütün olarak üretici insanlar yerine, daha çok tüketici insanlar yetiştirmektedir. Bu durum da her geçen gün insanlarımızı çalışmaktan alıkoymakta,tembelleştirmektedir.

Çalışanları ise Bilgi hamallığına sürüklemektedir. Sosyal ve ictimai hayatta bize lazım olabilecek yeterli ve faydalı bilgiyi yaşantıya dönüştürüp içinde yaşadığı topluma fayda sağlıyabilecek önce insan sonra meslek erbabı yetiştirmek çağın bir zaruriyetidir.

Dersler genelde okullarda ,sınıflarda kuramsal olarak yapılmaktadır. Uygulamaya gerekli önem verilmemektedir.

Genelde ders içerikleri, öğrencileri yaşama hazırlamamaktadır. Bilgiler ezberletilmekte,yaşamda nerede, nasıl, ne zaman kullanılacağı öğretilememektedir. Müfredat buna göre zenginleştirilmeli,çeşitlendirilmeli bölgesel özelliklere göre okul eğitim ve yönetim kadrosu ,okul aile işbirliği tarafından seçilebilmeli,tercih edilebilmelidir.

Bütün öğretim kurumlarında sınavlar Merkezi sınavla yapılmalı okulların , öğrencilerin ve eğitimcilerin başarı ve performansı merkezi sınavlarla belirlenecek öğrenci başarı ortalamasına göre belirlenmeli, kontrol edilmelidir.!

Velhasıl Türk Eğitim sistemimizin temelde iki problemi eğitim ve sistem olup, problemi siyaset üstü bir hassasiyetler, Aydınlık yarınlarımızızn sorumlu belirleyicilerini yetiştirmek idealiyle hayatını ve ömrünü bu meseleye adayan
Akademik ve bilim çevrelerinin, eğitimcilerin merakına,çalışmasına,planlamasına,proğramlamasına sabır ve tevekkülle müsaade edilmelidir.!

Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25